Ostateczny termin złożenia sprawozdania finansowego przez NGO

Przypominamy, iż dziś jest ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej do szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Jest to termin dla NGO, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców).
 
Jednak w tym terminie mogą złożyć sprawozdanie tylko te organizacje, które na ostatnią chwilę zostawiły jego zatwierdzenie.
 
“Prawdziwy” termin na wysyłkę sprawozdania finansowego biegnie od dnia jego zatwierdzenia. Dla sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej wynosi 10 dni.”
 
Sprawozdanie to sporządza się, podpisuje się i wysyła elektronicznie.
 
Polecamy stronę portalu ngo.pl, gdzie przygotowana została instrukcja jak złożyć sprawozdanie wykorzystując narzędzie Ministerstwa Finansów.