Szczepienia na grypę

Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu. W czasie pandemii szczególnie wskazane jest zapobieganie zachorowaniu. Wirusem grypy łatwo się zakazić gdyż przenosi się drogą kropelkową.

Grypa:

– rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża),
– pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy,
– chory odczuwa bóle mięśniowe,
– towarzyszy jej ogólne uczucie osłabienia i rozbicia,
– niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci ból brzucha.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest opracowywana w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku.
Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu grypowego, czyli jesienią.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.) prawo do bezpłatnego szczepienia mają:
– medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
– farmaceuci i pracownicy aptek,
– diagności laboratoryjni,
– nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
– studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
– osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
– pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
Pacjenci:
– zakładu opiekuńczo-leczniczego,
– zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
– hospicjum stacjonarnego lub domowego,
– oddziału medycyny paliatywnej,
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
– nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce – opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu – Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków – ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
– seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.,
Zachęcamy do rozpropagowania informacji wśród swoich bliskich, którzy należą do grupy osób uprawnionych do skorzystania z dobrowolnej, bezpłatnej szczepionki przeciw grypie.

Szczepić się za można darmo zarówno z programu rządowego, jak i na skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Poniżej zamieszamy listę placówek w mieście w których można się zaszczepić

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przychodnia nr 1, ul. Kilińskiego 16

Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104A

NZOZ Amimed Henryk Kuliński
ul. Wiejska 31, tel. 54 233 11 03

Przychodnia na Plantach Błasiak, Jałoszyńska Sp. J.
ul. Planty 29, tel. 54 234 53 89

Fantoman Łukasz Bieńkowski
Punkt Szczepień w Galerii Wzorcownia

ul. Kilińskiego 3, tel. 721 99 98 87

Trans Medica Sebastian Dudek
Punkt Szczepień Powszechnych Hali OSiR

Al. Chopina 12, tel. 518 05 56 66

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska Sp. z o.o.
ul. Barska 13, tel. 54 233 40 00

Centrum Medica Sp. z o.o. Oddział Profmed we Włocławku
ul. Toruńska 222, tel. 54 421 03 60

Diaverum Polska Sp. z o.o., Stacja Dializ
ul. Wieniecka 49, tel. 54 412 96 00

Więcej informacji o bezpłatnej akcji szczepień przeciw grypie na gov.pl