Trwają konsultacje o programie współpracy z NGO na przyszły rok

Trwają konsultacje rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. To dokument, określający  zasady, na jakich samorząd województwa będzie współpracował z organizacjami trzeciego sektora w przyszłym roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach. Uwagi można zgłaszać do 14 października.

– Organizacje trzeciego sektora stanowią ważne ogniwo we wspólnocie samorządowej. Ich aktywność i znajomość potrzeb mieszkańców pozwalają wprowadzać pozytywne zmiany w środowisku lokalnym i zmieniać nasz region. Dlatego zależy nam na jak najszerszym udziale organizacji pozarządowych w pracach nad ustaleniem ostatecznej treści programu. Dokument ten określi ramy ich współpracy z samorządem województwa przez cały 2022 rok – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

Projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 został przyjęty na posiedzeniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego 29 września. Określa on zasady i formy współpracy z trzecim sektorem oraz katalog zadań publicznych, jakie  będą realizowane przez samorząd województwa przy współudziale organizacji pozarządowych. To między innymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, edukacji regionalnej czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te będą realizowane m.in. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ale również poprzez konsultacje z organizacjami trzeciego sektora treści aktów normatywnych, promocję i wsparcie w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych czy promocję dobrych praktyk. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa zamierza przeznaczyć w przyszłym roku ponad 6 milionów złotych.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do programu do 14 października:

  • pisemnie w formie uwag, opinii i wniosków na formularzu przesłanym pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73,
87-100 Toruń

oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Formularz konsultacji dostępny tutaj.

Zobacz również: projekt programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Źródła: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/37751-konsultujemy-program-wspolpracy-z-ngo-na-przyszly-rok