TSAS zaprasza na szkolenie: LEADERSHIP A SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI W 3. SEKTORZE

TSAS zaprasza na warsztaty z tematyki wypalenia zawodowego – przedstawicieli organizacji pozarządowych, głównie liderki, liderów, ale nie tylko liderów, bo wypalenie dotyczy praktycznie każdej osoby, nie tylko zarządzających organizacją.

Termin: 29 listopada 2021 w godzinach:  od 9:3o do 12:3o , w Toruniu , ul. Bydgoska 58 ( wejście na rogu Bydgoskiej i Klonowica).  

 Jeśli sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmieniłaby się na tyle, że spotkanie stacjonarne nie będzie możliwe – to spotkamy się  na zajęciach online ( na aplikacji Zoom) a uczestnicy i uczestniczki otrzymają od organizatora link do spotkania.

LEADERSHIP A SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO W DZIAŁALNOŚCI W 3. SEKTORZE

Prowadząca: Hanna Brzuszczak

OPIS szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego symptomy oraz jakie skutki może mieć wypalenie, także skutki  zdrowotne. Omówione zostaną przyczyny wypalenia, szczególnie przyjrzymy się jak działa długotrwały stres i jak to wygląda z perspektywy liderów i liderek zaangażowanych w działalność społeczną, obywatelską w ramach 3 sektora.  Będzie także przestrzeń do dyskusji nad tzw. leadership jako częstym modelem leżącym u podstaw zarządzania w organizacjach typu ngo; nad dzieleniem się odpowiedzialnością i kompetencjami oraz korzystaniem ze sposobów zapobiegania wypaleniu własnemu i czasem całych zespołów w organizacjach.

 – szkolenie  dla ngo przeprowadzi  Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo. Z organizacjami w trzecim sektorze współpracuje od 2007 roku, także ekspertka oceny merytorycznej projektów. Tak oto mówi w kontekście zaplanowanych warsztatów: (…) Temat szkolenia jest dla mnie ważny, bo ja też doświadczam wypalenia, (..) czasem, szczególnie pod koniec roku czuję zmęczenie, , wtedy zastanawiam się co i w jaki sposób mogę zmienić (..) Sądzę, że wiele osób zaangażowanych w działalność pozarządową  jest w podobnej sytuacji, a nie zawsze mają wiedzę i narzędzia jak sobie pomóc.(..) .

 

***Szkolenie będzie przeprowadzone stacjonarnie w małej grupie,  max. 12 osobowej, w formie  warsztatowej, podczas którego  trener stworzy także przestrzeń do  dyskusji, wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Kartę zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do Karty zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RC5SLyMMsKbPKafcAvIwFigCN0Vup_2lS-yAHXusv4IbUg/viewform?usp=sf_link

Udział  jest bezpłatny.

Źródło: Informacja przesłana przez TSAS.