Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami

Dziesiątki pracowników III sektora, prezentacje ekspertów, dyskusje i wymiana doświadczeń – wszystko to sprawia, że co roku na Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych przyjeżdżają wszyscy, którym zależy na rozwoju NGO.W tym roku wydarzenie odbyło się już po raz 5. Forum otworzył  dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek.
Jaka przyszłość czeka trzeci sektor i wolontariat? Kto ma szansę na dotację z Funduszu Inicjatyw Społecznych oraz innych programów rządowych? Jakie są podstawy dobrej współpracy międzysektorowej? – odpowiedzi na te i inne pytania można było znaleźć podczas Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wiedzą dzielili się zaproszeni eksperci : Narodowego Instytutu Wolności, Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych czy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Zainteresowanie tegorocznym forum pomimo pandemii było bardzo duże. Jak podkreślał podczas uroczystego otwarcia wydarzenia dr Marek Wojtkowski, Prezydent Miasta Włocławek, świadczy to o tym, że Włocławianie chętnie angażują się w działalność oddolną i chcą rozwijać III sektor.
“Realizowane przez Państwa projekty i prowadzona dzień po dniu codzienna aktywność przynoszą podwójnie dobre owoce: jest to z jednej strony rozwój regionu, a z drugiej pozytywny przykład dla wszystkich Włocławian, w których drzemie gen aktywności obywatelskiej. To właśnie dzięki m.in. współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi udaje nam się realizować nasze wspólne marzenie o Włocławku umiejętnie wykorzystującym własny potencjał oraz silnej aktywności swoich mieszkańców.”– mówił do zebranych w Centrum Kultury Browar B dr Marek Wojtkowski- Prezydent Miasta .
Jak dodał, w ramach współpracy finansowej w 2022 r. Urząd Miasta planuje przekazać włocławskim NGO-som co najmniej 5 mln zł na realizację zadań publicznych z aż 11 obszarów współpracy. Chodzi m.in. o pomoc społeczną, działalność dla seniorów, niepełnosprawnych, sport, naukę i edukację, kulturę, ekologię i ochronę zwierząt.
Co dalej z wolontariatem?
Debata na temat kondycji wolontariatu w czasie pandemii przykuła uwagę wszystkich, tym bardziej, iż zaproszeni goście okazali się być praktykami i pasjonatami wolontariatu. Nad przebiegiem dyskusji i wymiany doświadczeń czuwał moderator z Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych- Michał Pezler.
Coraz więcej możliwości dla NGO
Wszyscy, którzy pojawili się na Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych, mieli okazję zapoznać się szerzej z nowymi programami, które dają NGO sporo możliwości rozwoju. Ich założenia, a także najważniejsze zasady ubiegania się o środki, realizacji projektu przedstawił ekspert NIW-u : Stefan Kołucki, kierownik Biura Programów Horyzontalnych zaproszony na forum. Uczestnicy forum mogli zapoznać się z głównymi założeniami programów, które wspierają m.in. inicjatywy obywatelskie, organizacje, wolontariat długoterminowy, a także organizacje harcerskie. Szczególne zainteresowanie wywołały Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
Kawa z ekspertami
Z kolei stoliki z ekspertami pozwoliły nawiązać współpracę międzysektorową oraz uzyskać szybkie wsparcie w rozwiązaniu najpilniejszych problemów. Spora część NGO-sów była zainteresowana problematyką wdrażania ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób Niepełnosprawnych -Agnieszka Chmielewska chętnie udzielała wskazówek i odpowiadała na pytania. Przy punkcie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek spora część NGO-sów skupiła się na najważniejszych aspektach planowania, dokumentowania i rozliczania projektów.
Natomiast w punktach Urzędu Miasta Włocławek urzędnicy wyjaśniali jak krok po kroku wypełniać zmienione formularze i wzory sprawozdań z realizacji zadań publicznych oraz wtajemniczyli zainteresowane osoby w planowany proces zmiany sposobu aplikowania w otwartych konkursach ofert. Pozostali eksperci równie chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem to m.in urzędnicy włocławskiego Urzędu Skarbowego, doradcy lokalnego OWES-u oraz praktycy Spółdzielni Socjalnej Empatia.
Barwy lokalnych NGO-sów
Dzięki stoiskom wystawienniczym prezentującym rękodzieło oraz wytwory wszelkiej aktywności NGO-sów mieliśmy możliwość docenić codzienną pracę włocławskich społeczników zarówno w świetlicach jak i warsztatach terapii zajęciowej. Podziwialiśmy wyroby Stowarzyszenia Amazonki z Włocławka, Fundacji Caietanus, Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, Stowarzyszenia Starówka, Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów „Pasja” .
Forum nie mogłoby się odbyć bez współpracy międzysektorowej, ale przede wszystkim Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych to LUDZIE ❤ Dziękujemy za wsparcie:
Pani Domicela Kopaczewska – Wiceprezydent Miasta Włocławek
Pani Monika Jabłońska – Wiceprezydent Miasta Włocławek
Pan Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
Pani Katarzyna Zarębska – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Włocławek
Pan Arkadiusz Piasecki – Przewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek
Pani Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek wraz z Pracownikami merytorycznymi Wydziału
Pani Agnieszka Chmielewska– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Pani @Aneta Chełminiak -Dyrektor Wydziału Rewitalizacji wraz z Pracownikami merytorycznymi Wydziału Rewitalizacja Włocławek
Pan Zbigniew Polatowski – Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Pani @Lidia Piechocka- Lidia Piechocka-Witczak – Dyrektor Centrum Kultury Browar B wraz z Pracownikami
Pan Marcin Lewandowski – Dyrektor ZAZ Włocławek
Pan Piotr Kaczmarek- Dyrektor Miejskiej Jadłodajni “U Świętego Antoniego”
Pan Stefan Kołucki Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NiW
Pan Michał Pezler
Pani Anna Leszczyńska
Pani Magdalena Waloch
Pani @Monika Kwilińska
Pan @Wojciech Przybysz
Pani Marzena Alicja – Marzena Afeltowska-Gruchot
i Pani Marta Lewandowska
@Urząd Skarbowy Włocławek
Małgorzata Kędzierska
Pani Patrycja Pawlak i Pani Katarzyna Młodecka
Pani Ania Jóźwiak
Pan@Arkadiusz Górski
@Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów „Pasja”
@Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku
Grupa wolontariuszy A na NAS możesz LICZYĆ <3
Martynka,
Damian,
Sandra,
Weronika.
Poznajecie ich?
To rozluźnienie po pracy 😉 Jeszcze raz Dziękujemy <3