Konferencja pt. „Wyzwania sektora pozarządowego w zmieniającej się rzeczywistości”

To już czwarta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla trzeciego sektora w Polsce. Przed nami 14 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 70 osób: przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki.

Zaplanowana na 25-26 listopada 2021 r. konferencja będzie okazją do rozmowy na temat zmieniającej się rzeczywistości i jej wpływu na działalność organizacji obywatelskich. Do tematu wprowadzi nas prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którego wystąpienie zainauguruje wydarzenie.

Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków. Organizacje III sektora muszą odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości, żeby skutecznie budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Na temat tych wyzwań dyskutować będziemy podczas debaty głównej pt. „Sektor obywatelski po kryzysie (pandemii) – szanse i zagrożenia”.

W trakcie dyskusji panelowych poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z perspektywami
i kierunkami rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce, opornością instytucjonalną III sektora na kryzysy oraz pracą organizacji obywatelskich na rzecz seniorów w czasie pandemii COVID. Będą również rozmowy na temat programów zarządzanych przez Instytut, wolontariatu, think tanków oraz Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Drugiego dnia konferencji zaprezentowany zostanie też raport z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020
i 2021 r.”, którego autorami są Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn
i Łukasz Samborski – Współprzewodniczący RDPP, Dyrektor RC Gdańsk. Podczas wydarzenia wręczone zostaną również nagrody w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”.

Do transmisji wykorzystane zostaną najnowsze technologie, dzięki którym będzie można uczestniczyć w dowolnie wybranych panelach.