Projekt “Seniorze – nie jesteś sam”

WSN „Eurointegracja” w ramach grantu FUNDACJI „ANWIL dla Włocławka” w programie „Budujemy mosty” kontynuuje projekt pn. „Seniorze – Nie jesteś sam”, który jest skierowany dla osób niepełnosprawnych, w tym członków Stowarzyszenia, ich rodzin, przyjaciół oraz społeczności.
Stowarzyszeniu zależy na integracji osób starszych ze stowarzyszenia ze społecznością lokalną i młodym pokoleniem.
Realizacja tego zadania, świadczy, że już jest czas na edukację, aktywność, integrację, rozwijanie swoich zainteresowań, pasji, zaspakajanie potrzeb i wyzwolenie w sobie miana kreatywności.
I tak się dzieje. Ostatnio odbyły się warsztaty kulinarne, podstawy zdrowego żywienia jako „Stół zdrowia” – tak nazwany został cykl międzypokoleniowych zajęć promujących zdrowe nawyki żywieniowe i zrównoważony tryb życia.