Relacje z TURNIEJU Patriotycznego Sportowo – Rekreacyjnego 2021 od WSN Eurointegracja

„Z duchem idei olimpijskiej” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Pana Marka Wojtkowskiego odbył się w sobotę 6.11.2021r. na Hali Mistrzów we Włocławku.
Gośćmi turnieju byli: Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – Pani Monika Jabłońska, która otworzyła turniej, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek – Pan Łukasz Pszczółkowski oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek
– Pani Elżbieta Dynarska
Członkowie wraz z Zarządem Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Eurointegracja”
pięknie dziękują Wszystkim Uczestnikom za wspólną zabawę, za integrację osób z niepełnosprawnościami z osobami sprawnymi oraz za postawę fair-play.
Za niezwykłe przeżycia i wyniesioną satysfakcję. Były nagrody, medale, puchary, dyplomy, upominki, jak również poczęstunek dla wszystkich.
Dziękujemy również wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację tego przedsięwzięcia. Duma nas rozpiera, że mamy takich wolontariuszy wśród naszego stowarzyszenia oraz Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku, Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku i II Liceum im. M. Kopernika we Włocławku.
Dziękujemy.
Organizacja turnieju cieszyła się dużą frekwencją i zainteresowaniem i była strzałem w dziesiątkę. WSN „Eurointegracja” ponadto chciała podkreślić przykłady polskości i elementy związane z historią Polski. Zagospodarowaliśmy wolny czas naszym zawodnikom, aby czuli się potrzebni, aby wolna sobota była interesującą i aktywną formą spędzania czasu wolnego, aby był dla nich dobry wypoczynek po zajęciach szkolnych, domowych i choć na krótko mogli się oderwać od swoich problemów i rzeczywistości.
Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich zawodników startujących.