Spotkanie informacyjne

W imieniu Pani Agnieszki Chmielewskiej Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek do spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz pracowników Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,  serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawiony zostanie szerszy zakres działań.

Na spotkaniu zostaną  Państwu przedstawione główne cele oraz działania Fundacji Aktywizacja, realizowane programy i projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami, a także będą Państwo mieli możliwość nawiązania współpracy z Fundacją w celu uzyskania wsparcia doradcy zawodowego, trenera pracy, psychologa bądź zgłoszenia swojego udziału w warsztatach, szkoleniach, odbyciu stażu czy też praktyk.

,,Fundacja Aktywizacja” działając na obszarze całego kraju niesie pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osobom z niepełnosprawnościami. Oferta przedstawiana przez Fundację odnosi się do udzielanie wsparcia  w podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy, jej zmianie, a także pomoc w powrocie do aktywności zawodowej. Fundacja oferuje także szkolenia, poradnictwo pracy oraz doradztwo dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny we Włocławku, o godzinie 12:00 w sali nr 107 (I piętro).

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie swojego przybycia pod numerem (54) 423 23 06.