Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022

Zakończyły się konsultacje “Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Program zostanie poddany pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas sesji w dniu 29 listopada br.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

sprawozdanie

załącznik do sprawozdania

Źródło: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/