Zapraszamy na Warsztatowe dotyczące diagnozy obecnego zagospodarowania Wisły

Fundacja Wolna Wisła i Pracownia Zrównoważonego Rozwoju zapraszają na spotkanie warsztatowe dotyczące diagnozy obecnego zagospodarowania Wisły i jej brzegów na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego oraz korzystania z potencjału rzeki do prowadzenia działań społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych czy promocyjnych dla naszego regionu.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia, w godzinach 12:00 –15:00 w budynku Przystani Toruń, przy ul. ks. J. Popiełuszki 1A. Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się instytucji, podmiotów, organizacji, przedsiębiorców i osób działających w obrębie Wisły, na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego.
Dyskusja dotyczyć będzie  problemów i potrzebnych  zmian związanych z działaniami wokół kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły oraz możliwości podjęcia współpracy różnych podmiotów i osób w tym obszarze.

Więcej informacji w załączniku: