Fundacja Stop Zło

Fundacja Stop Zło
Zaprasza Wszystkich bliskich, rodziny, partnerów osób dotkniętych zaburzeniami schizofrenicznymi na spotkania Grupy Wsparcia NIE JESTEŚCIE SAMI przy ul. Żabiej 12 a we Włocławku w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Możliwa jest zmiana godzin grupy w zależności od zapotrzebowania uczestników.
Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez facebooka, maila: fundacjastopzlo@gmail.com
tel: 795-593-592