Serdecznie zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby związane z województwem kujawsko-pomorskim do wzięcia udziału  w darmowym kursie języka angielskiego

Zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych Urząd Marszałkowski zaprasza na kursy języka angielskiego. Wystarczy ukończony 18. rok życia oraz bycie mieszkańcem, pracownikiem lub uczniem województwa kujawsko -pomorskiego  – wykształcenie nie ma znaczenia.

Kursy odbywają się w dwóch formach: zajęcia hybrydowe trwają 180 godzin, w zależności od sytuacji epidemicznej odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, natomiast krótki kurs online trwa 60 godzin. Narzędzie używane do prowadzenia zajęć internetowo pozwala na naukę języka na dowolnym sprzęcie – tablecie, telefonie czy komputerze. Kursy kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu można uzyskać certyfikat TOEIC, który jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Jedyny koszt ponoszony przez uczestników jest związany z zakupem podręczników.

 

Serdecznie zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału  w kursie celem podnoszenia swoich kwalifikacji.

Pełna informacja na ten temat: www.kujawsko-pomorskie.pl.