1 %podatku dla OPP. Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze informacje o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

Co to jest 1%?

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% jest  jednym z przywilejówotwiera się w nowej karcie, które przysługują organizacjom pożytku publicznego.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

Aktualny wykaz OPP znajdziesz na pozytek.ngo.pl

1% nie jest darowizną ani ulgą.

  • Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, “wspomagamy” ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
  • Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi “oddać”. Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z “uprzejmości” państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

Warto sprawdzić

Jakie organizacje mogą przyjmować wpłaty z 1% podatku?

Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, przede wszystkim organizacja (lub inny uprawniony podmiot) musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd. Jednak sam status OPP to za mało. Nie wszystkie OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%, zależy on bowiem od spełnienia dodatkowych wymagań, dotyczących zarówno organizacji nowo uzyskujących status, jak i OPP mających ten status od kilku lat.

1. Organizacje dopiero uzyskujące status OPP

Organizacje, dopiero starające się o status OPP, muszą uzyskać status OPP (tzn. zarejestrować w sądzie i mieć w KRS wpis o nadaniu statusyu OPP), najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku. Przykładowo: status OPP musi być uzyskany i wpisany do KRS do 30 listopada 2018 roku, aby organizacja OPP mogła otrzymywać od podatników odpisy 1% podatku dochodowego odprowadzanego za rok 2018.

2. Organizacje mające już status OPP

Takie OPP, które uzyskały status wcześniej, muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze. Chodzi o obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowegoOrganizacje, które nie wypełnią tych obowiązków, nie zostaną uwzględnione w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Wykaz (potocznie: “rejestr”) prowadzi, od 28 października 2017 r., dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Jest zamieszczony na stronie NIW-CRSOotwiera się w nowej karcie.

W wykazie nie są także umieszczane OPP, w stosunku do których rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono upadłość.

Pełna informacja