27 lutego – Dzień organizacji pozarządowych!

Celem tego dnia jest zainspirowanie ludzi do włączania się w działania organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe głównie dbają o to by władze działały w interesie społecznym. Zaliczają się one do tzw. Trzeciego Sektora, działają obok sektora publicznego i rynkowego oraz funkcjonują w interesie publicznym. Życzymy wam drogie organizacje pozarządowe byście dalej dążyły w swych postanowieniach i dalej dbały o interesy publiczne.