Informacja końcowa Aktywny od lat 5 do 105

Zarząd Włocławsko-Brodnickiego Klubu Sportowego Niewidomych i Słabowidzących PIONEK informuje, iż 29 i 30 stycznia 2022 roku między 10:00 a 13:00 oraz między 13:00 a 16:00 odbyły się cztery ostatnie szkolenia w ramach projektu „Aktywni od lat 5 do 105”. Miejsce: Międzyosiedlowy Basen Miejski, Kręgielnia PIWNICA, Włocławek; ul. Wysoka 12 W zadaniach wzięło udział po ok. 24 uczestników, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne. W sumie w dziesięciu imprezach wystartowało 150 zawodników, w tym: 108 dzieci, 60 osób powyżej 60 r.ż. i 82
niepełno

Projekt był finansowany ze środków Fundacji ANWIL w ramach programu sportowego „Wybieram sport – skreślam nudę”.