Rozdają żywność za darmo?

W ubiegłym roku paczki żywnościowe z Caritas trafiły do ponad 3 tysięcy domów we Włocławku i 450 w gminie Włocławek. Rusza aktualna edycja programu. 

Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpiła do programu żywnościowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (ang. Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), który wspiera działania krajów UE polegające na udzielaniu pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Beneficjentami programu, w ramach którego bezpłatnie jest przekazywana żywność, są osoby i rodziny, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub najbliższym odpowiednich produktów żywnościowych, znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i spełniają kryterium dochodowe (1707,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1320 zł netto w przypadku osoby w rodzinie).

 

Pełna informacja