Szkolenie, dotyczące konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

14 lutego w naszym Centrum miało miejsce szkolenie, dotyczące konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Ekonomii Społecznej za merytoryczne wsparcie lokalnych NGO-sów
Na spotkaniu organizacje pozarządowych poznały zasady konkursu, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 20 do 50 tys. PLN na działania w sferze usług społecznych. Zainteresowane organizacje, które nie mogły wziąć udziału we wczorajszym szkoleniu zachęcamy do kontaktu z doradcą na adres e-mail: malgorzata.kedzierska@byd lub pod numerem telefonu 502-934-898.