Szkolenie dotyczące konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19!!!

UWAGA! Szkolenie dotyczące konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19!!!
W imieniu Wyższej Szkoły Gospodarki prowadzącej Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej, serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
W ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 20 do 50 tys. PLN na działania w sferze usług
społecznych.
Planowany zakres tematyczny szkolenia:
– podstawowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru
– generator jako podstawowe narzędzie do aplikowania
– kto może składać wnioski
– do kogo ma być skierowany projekt – grupa docelowa
– na co można otrzymać dofinasowanie
Szkolenie odbędzie się 14.02.2022 od godz. 15.00 w Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku ul. Żabia 12a.
W razie zapisów i pytań zapraszam do kontaktu pod adres e-
mail: malgorzata.kedzierska@byd lub pod numerem telefonu 502-934-898
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.