Trwa nabór wniosków do Programu “Sport Dla Wszystkich”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu „Sport dla Wszystkich”. Budżet tegorocznej edycji programu jest najwyższy w historii i wynosi 60,5 miliona złotych. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 marca 2022 r.

Nazwa programu oddaje całą istotę podejmowanych przez nas działań. Chcemy bardzo mocno promować aktywności popularyzujące uprawianie sportu i jego pozytywnego wpływu na zdrowie. W ramach Programu można ubiegać się między innymi o dofinansowanie konferencji czy publikacji specjalistycznych upowszechniających aktywny model spędzania wolnego czasu. Nie ograniczamy więc naszej oferty do finansowania wyłącznie zajęć sportowych, ale równie mocno wspieramy wszystkie wartościowe narzędzia przyczyniające się do promowania  aktywności sportowej Polaków” – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 29 kwietnia 2022 r.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.

Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Opis konkursu na naszej stronie internetowej znajduje się TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, gov.pl.