Wybory Przewodniczącego Włocławskiej Rady Seniorów

W piątek  w Centrum odbyło  się posiedzenie Włocławskiej Rady Seniorów podczas, którego wybrany został nowy przewodniczący.
Gratulujemy Panu Janowi Schwarz i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności włocławskich seniorów.