XXVII Rajd Powstania Styczniowego.

W imieniu Oddziału Kujawskiego PTTK zapraszamy na XXVII Rajd Powstania Styczniowego.
R E G U L A M I N!
XXVII Rajd Powstania Styczniowego – 26 lutego 2022 r.
1. Organizatorzy:
· Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej O/ Kujawskiego PTTK we Włocławku,
· Komandor Rajdu: Przodownik Turystyki Pieszej PTTK Kazimierz Andrzejewski
2. Cele Rajdu:
· zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
· zainteresowanie uczestników historią Włocławka i okolic,
· uczczenie 159 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
3. Termin Rajdu:
· 26 lutego 2022r. (sobota),
· zbiórka uczestników o godz. 9.00 na dziedzińcu Klasztoru Franciszkanów na Pl. Wolności 6 we Włocławku
4. Trasa Rajdu:
Pl.Wolności – Pl.Kopernika- Bulwary-StaryRynek-ul. Bechiego-ul. Traugutta-Rondo Powstania Styczniowego-Cmentarz Komunalny3/5.
5. Warunki uczestnictwa:
· zgłoszenia drużyn (z potwierdzonym ubezpieczeniem) lub turystów indywidualnych, wraz z wpłatą w wysokości 5,00 zł od osoby na rzecz samorealizacji imprezy, należy dokonać w Oddziale Kujawskim PTTK przy ul. Słowackiego 1a (tel. 54 233 56 22,
e-mail: poczta@wloclawek.pttk.pl) w terminie do dnia 24 lutego 2022 r., do godz. 12.00,
· w przypadku rezygnacji uczestnika z rajdu wpisowe nie ulega zwrotowi,
· Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
· uczestników Rajdu obowiązuje Regulamin Rajdu oraz Karta Turysty,
· w czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
· za zachowanie uczestników i ich bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie i/lub kierownicy grup w ilości 1 opiekun na 10 uczestników.
6. Świadczenia organizatorów:
· przewodnictwo na trasie
· znaczek rajdowy,
· potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
· pamiątkowy dyplom dla każdej drużyny,
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy Rajdu, a ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komandora Rajdu.
Zapraszamy do wędrówki!