🇵🇱 Rząd RP przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom 💙💛 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

🇵🇱 Rząd RP przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom 💙💛 Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wczoraj debatował nad nim 🇵🇱 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
⚠️Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
✳️ POMOC POLAKOM W POMAGANIU
➖Wsparcie finansowe otrzymają osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy.
➖Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
‼️Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku.
✳️ UŁATWIENIA DLA UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW
Zgodnie z projektem, obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy, otrzymają między innymi:
✔️Możliwość podjęcia pracy w naszym kraju,
✔️Jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę,
✔️Zwolnienia podatkowe w zakresie zwolnienia od zapłaty podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy,
✔️Dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy,
✔️Dostęp do edukacji, zajęć wychowawczych i opiekuńczych w przypadku dzieci, uczniów i studentów.
✔️Prawo do uzyskania świadczeń społecznych i świadczeń rodzinnych (obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna).
Ponadto, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 1⃣8⃣ miesięcy.
Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
***
Projekt rządowy specustawy oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kancelaria Premiera.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „USTAWA Ο POMOCY UCHODŹCOM z UKRAINY PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD RP RZĄD RP ZAPEWNIA SYSTEMOWĄ POMOC UCHODŹCOM z UKRAINY POMOC OTRZYMAJĄ TAKŻE OSOBY, KTÃRE PRZYJĘŁY POD SWÓJ DACH OBYWATELI UKRAINY NIW Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KOMITET DO_SPRAW POZYTKU PUBLICZNEGO”