Konkursy dla NGO

Konkursy dla NGO
Zostały ogłoszone dwa konkursy ofert w zakresie kultury. Otwarty konkurs ofert nr 1 dotyczy jednego zadania. Jest nim „Festiwal Wisły” – rozwój markowego produktu turystycznego Włocławka. Planowane środki na realizację zadania: 320 536,26 zł.
W ramach otwartego konkursu nr 2 zostanie dofinansowanych siedem zadań:
Zadanie nr 1 pn. „Organizacja wydarzeń, przedsięwzięć, festiwali, warsztatów, przeglądów, konkursów w różnych dziedzinach kultury i sztuki” (w tym z uwzględnieniem formy on-line). Kwota: 110 000,00 zł.
Zadanie nr 2 pn. „Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze” realizacja niekomercyjnych wydawnictw książkowych, albumowych, czasopism, publikacji naukowych, informatorów, opracowań, przewodników o tematyce artystycznej, społeczno-kulturowej, związanych z szeroko pojmowaną kulturą i/lub ochroną dziedzictwa narodowego Włocławka. Kwota: 20 000,00 zł.
Zadanie nr 3 pn. „Wakacyjne Animacje Kulturalne” organizacja bezpłatnych zajęć/ działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia w okresie letnich wakacji (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji) . Kwota: 15 000,00 zł.
Zadanie nr 4 pn. „Imprezy integracyjne” organizacja bezpłatnych kameralnych imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia – obszar rewitalizacji. Kwota: 25 000,00 zł.
Zadanie nr 5 pn. „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży” organizacja m.in.: warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami. Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka – obszar rewitalizacji. Kwota: 25 000 zł.
Zadanie nr 6 pn. „Produkcje artystyczne” wsparcie lokalnych artystów/ twórców przy ich produkcjach artystycznych; sceny muzycznej, filmowej, teatralnej lub sztuk wizualnych itp. Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji (w tym z uwzględnieniem formy on-line). Kwota: 40 000 zł.
Zadanie nr 7 pn. „Zakamarki historii” organizacja plenerowych wystaw w obszarze Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym. Kwota: 4 000 zł.