Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do aplikowania!

 

W czasie gdy tak wiele i wielu z nas angażuje się w działania społeczne, ogłaszamy konkurs dla szkół na wsparcie akcji prowadzonych przez uczniów-wolontariuszy. W konkursie chcemy wesprzeć kilka wolontariackich inicjatyw uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym chcemy wesprzeć co najmniej cztery inicjatywy. Zasady konkursu zawierają się w kilkunastu punktach (publikujemy je w pliku zamieszczonym poniżej), a tu krótkie podsumowanie regulaminu:

1. Akcja społeczna (akcja wolontariacka) to pomysł uczniów/szkoły w zakresie wolontariatu, którego dodatkowym elementem są działania z zakresu upowszechniania wolontariatu.
2. Zgłoszeń w konkursie mogą dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz z opiekunem wolontariuszy (nauczycielem) – przez złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego akcji wolontariackiej” mailem w terminie do 16 marca 2022 roku.
3. W konkursie zostaną przyznane środki na realizację minimum czterech akcji wolontariackich/akcji społecznych. Na realizację jednej akcji przeznaczymy maks. 650,00 zł.
4. Przyznanych środków nie przekazujemy na konto szkoły/nauczyciela, ale ponosimy wydatki wskazane przez zwycięzców konkursu do wysokości przyznanej kwoty (max. 650,00 zł).
5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 25 marca 2022 roku. Realizacja akcji powinna być zaplanowana po tej dacie.
6. Kontakt do organizatora konkursu: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56.
7. Przykłady akcji wolontariackich/akcji społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2021 roku zamieściliśmy w informacji na stronie internetowej Federacji. Link do informacji >>.

Ważne pliki
1. Zasady konkursu na wsparcie finansowe akcji wolontariackich >>
2. Formularz zgłoszeniowy (edytowalny w formacie .docx) >>
Formularz zgłoszeniowy (wersja .pdf) >>
3. Sprawozdanie z realizacji akcji (edytowalne w formacie .docx) >>
Sprawozdanie z realizacji akcji (wersja .pdf) >>