#PILNE || #SolidarnizUkrainą

Przewodniczący Komitet do spraw Pożytku Publicznego Profesor Piotr Gliński zdecydował o uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.
🟢 Wicepremier podjął decyzję ze względu na obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, które gotowe są nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do Polski!
START naboru: 28 lutego 2022 r.
🟢 W naborze mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom.
Więcej informacji na  stronie: https://bit.ly/3vnfaG2