PROO 5 EDYCJA 2022

⏰ Od 14:00 możesz składać wnioski w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.
Twoja organizacja może otrzymać dofinansowanie w ramach trzech ścieżek:
🟢 POMOC DORAŹNA – pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji
🟢 ŻYCIE PUBLICZNE pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach życia publicznego.
🟢 CZŁONKOSTWO – pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym.
Przypominamy, że w naborze mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających obywatelom Ukrainy.
Więcej informacji o #PROO 5 na naszej stronie: https://bit.ly/3vnfaG2