Sięgnij po pieniądze na organizację wydarzeń kulturalnych w Śródmieściu

Do 18 marca Urząd Miasta Włocławek czeka na oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  został ogłoszony Zarządzeniem Nr 60/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2022 r.

Spośród 7 zadań, aż 5 dedykowanych zostało włocławskiemu Śródmieściu. W związku z relizacją GPR przygotowano następujące zadania:

Zadanie nr 3 pn. „Wakacyjne Animacje Kulturalne”
organizacja bezpłatnych zajęć/ działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia w okresie letnich wakacji (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji)
Kwota: 15 000,00 zł

Zadanie nr 4 pn. „Imprezy integracyjne”
organizacja bezpłatnych kameralnych imprez w otwartej przestrzeni miejskiej Śródmieścia- obszar rewitalizacji
Kwota: 25 000,00 zł

Zadanie nr 5 pn. „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży”
organizacja m.in.: warsztatów, zajęć praktycznych oraz spotkań z twórcami.
Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji.
Kwota: 25 000 zł

Zadanie nr 6 pn. „Produkcje artystyczne”
wsparcie lokalnych artystów/ twórców przy ich produkcjach artystycznych; sceny muzycznej, filmowej, teatralnej lub sztuk wizualnych itp.
Realizacja zadania w obszarze Śródmieścia Włocławka- obszar rewitalizacji (w tym z uwzględnieniem formy on-line).
Kwota: 40 000 zł

Zadanie nr 7 pn. „Zakamarki historii”
organizacja plenerowych wystaw w obszarze Śródmieścia opisujących ważne wydarzenia i osoby związane z Włocławkiem, w szczególności z obszarem rewitalizowanym.
Kwota: 4 000 zł

Suma zabezpieczonych środków na wszystkie 7 zadań wyniesie w 2022 roku 239 000,00 zł.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.