Zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w elementarnym szkoleniu pierwszej pomocy organizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

 

Czas trwania kursu to 5 godzin dydaktycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

 

Termin szkolenia:  21 marca 2022 roku w godz. 14.oo -18.00.

 

Miejsce szkolenia : Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 a.

 

Szkolenie dedykowane jest młodym wolontariuszom w od 12  do 18 roku życia.

 

Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 

1.Ocena stanu poszkodowanego.

 

2.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 

3.Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.

 

4.Opatrywanie ran i krwotoków.

 

Partnerem jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Włocławku

Szkolenie poprowadzi Pani Beata Gospodarowicz – Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:

 

1.Zeszyty ćwiczeń, które będą uzupełniane podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.

 

2.Ćwiczenia na fantomach.

 

3.Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy środków do charakteryzacji.

 

4.Instrukcja – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uzupełnienie załączonego po niżej Formularza uczestnika  w szkoleniu i dostarczenia go drogą mailową na adres cop.wloclawek@gmail.com lub osobiście do siedziby Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12 a.

Formularz zgłoszeniowy 

Liczba miejsc ograniczona.

Termin zgłaszania uczestnictwa do 21 marca 2022 r.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 54 416 62 60

Serdecznie zapraszamy.