SZKOLENIE NA PATENT ŻEGLARSKI WIOSNA 2022

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
☑Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym;
☑Ukończone 14 lat (do egzaminu można przystąpić po ukończeniu 14 lat);
☑ Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią;
☑ Opłacenie rat w obowiązujących terminach.
Harmonogram zajęć: od 5 maja do 24 czerwca 2022:
☑ Zajęcia teoretyczne – odbywać się będą bezpośrednio lub on-line.
☑ Zajęcia praktyczne – terminy zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez instruktorów i uczestników na spotkaniu organizacyjnym.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W PIATEK 29 KWIETNIA 2022 R. O GODZINIE 18:00
MARINA ZARZECZEWO UL.USKOK 5 87-801 WŁOCŁAWEK
Opłata za samo szkolenie /płatne przelewem na konto/wynosi 1200,- PLN (młodzież szkolna 900,- PLN )* – 25% ulga od YCA.
• I rata – kwota 800,- ( 600,- ) zł płatna do dnia 10 maja 2022 r.
• II rata – kwota 400,- ( 300,- ) zł płatna do dnia 10 czerwca 2022 r.
* – nie dotyczy studentów