Fundacja Pro NGO Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających Uchodźców z Ukrainy do wnioskowania o wsparcie sprzętowe w postaci używanych, dobrej jakości, sprawnych laptopów.

Regulamin akcji “Pomoc dla Ukrainy”

 1. Przyjmowanie wniosków ma charakter otwarty.
 2. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o wsparcie są wyłącznie organizacje pozarządowe.
 3. Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko jeden raz. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
 4. Rozpatrzeniem wniosku zajmie się 3 osobowa Komisja ustanowiona przez Zarząd Fundacji.
 5. Komisja decyduje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w całości (przyznaniem laptopów w ilości wnioskowanej), w części (przyznaniem laptopów w ilości wskazanej przez Fundację) lub o odrzuceniu wniosku. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega uzasadnieniu.
 6. W ciągu 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca otrzyma decyzję na wskazany w formularzu adres e-mail.
 7. Fundacja nie przewiduje informowania Wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone.
 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem laptopów.
 9. Koszty wysyłki sprzętu (laptopów) pokrywa Wnioskodawca (ok. 50 zł brutto/ 1 laptop). Kwotę tę należy uiścić na rachunek bankowy Fundacji wskazany w decyzji.
 10. Dopuszcza się osobisty odbiór sprzętu w miejscu i terminie wskazanym przez Fundację.
 11. Czas pakowania i wysyłki wynosi do 10 dni roboczych.
 12. Akcja trwa do wyczerpania zapasów lub do jej zakończenia przez Fundację.
 13. Pula sprzętu jest ograniczona.
 14. Fundacja zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.

Link do formularza:

https://pro-ngo.pl/wniosek-w-ramach-akcji-pomoc-dla-ukrainy/?fbclid=IwAR2l5GfXP-SzGR6Sp7u4ucJrPTjNTp7mjnZ28UK36n87KjfmPo65jjsOr-4