POTRAFIE – zajęcia teatralne osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO organizuje projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Włocławek pn. POTRAFIE – zajęcia teatralne osób z niepełnosprawnościami
Zadanie polegać będzie na organizacji cyklicznych, grupowych zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnościami, głównie niepełnosprawnością intelektualną, tworzących zespół POTRAFIE. Nazwa zespołu jest tak samo niedoskonała (świadomie pisana z błędem), jak każdy z nas.
Zajęcia teatralne uczą wyrażać emocje gestem czy mimiką twarzy. Uczestnicy przygotowują także przedstawienie, każda osoba otrzymuje rolę, co motywuje do uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia teatralne odbywają się raz w tygodniu (po 2h) w Centrum Kultury „Browar B.”