Projekt Efektywne NGO

W imieniu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach projektu Efektywne NGO.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31 maja w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:
✅proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
✅planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
✅ metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
✅ pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.