Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla osób niepełnosprawnych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie z Włocławka (Gmina Miasto Włocławek) i okolicznych gmin (powiat włocławski) – Brześć Kujawski, Kowal, Chodecz, Choceń, Lubień Kujawski oraz powiatu Aleksandrów Kujawski. Zajęcia będą odbywały się w okresie kwiecień – listopad 2022 r.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO.
TUS to grupowa forma zajęć z osobami, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i problem z kontrolowaniem swoich emocji wobec innych osób. Zajęcia odbywają się pod czujnym nadzorem terapeuty. Dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności oraz eliminować niekorzystne zachowania co pozwala na większą akceptację w społeczeństwie.
W czasie zajęć wykorzystywane są pomoce edukacyjne: dywan emocji, puzzle, klocki lego, magiczny dywan, zestawy książek terapeutycznych, materiały plastyczne. W ramach zajęć uczestnicy pójdą także na codzienne zakupy, aby pokonywać własne lęki przed otoczeniem.
Projekt został dofinansowany przez Samorząd Kujawsko – Pomorski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt został dofinansowany przez Samorząd Kujawsko – Pomorski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.