Spotkania organizacji pozarządowych!

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych kontynuuje spotkania organizacji pozarządowych! Po okresie przerwy, spowodowanej przede wszystkim pandemią, nadeszła pora, by fundacje i stowarzyszenia znowu rozmawiały ze sobą o dalszej aktywności i wspólnych działaniach. Dlatego dziś w Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu spotkalismy sie, by dyskuskutować, rozmawiać i wymieniać pomysłami.
Dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie!
Był to owocny czas na to, by odnowić, rozwinąć lub nawiązać kontakt z innymi organizacjami, wymienić pomysłami, jak i rozwinąć wiedzę i kompetencje