Dofinansowanie organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Wyższa Szkoła Gospodarki prowadząca Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej, zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie organizacje pozarządowe dotknięte skutkami epidemii COVID-19.
W ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 20 do 50 tys. PLN na działania w sferze usług społecznych.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.
Szczegółowe informacje na temat naboru wraz z linkiem do generatora wniosków znajdą Państwo pod linkiem: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2283/nabor-2gngo2022
W razie pytań zapraszamy również do kontaktu pod adres e-
mail: malgorzata.kedzierska@byd.pl lub pod numerem telefonu 502-934-898