Warsztaty o mieście szczęśliwym z LEGO | rodzinne spotkania o mieście

Fundacja Ładowarka zaprasza na kreatywne warsztaty o mieście z klockami LEGO! To nietuzinkowe połączenie zabawy z edukacją – będą Państwo wspólnie budować drogi 🚓 miejskie instytucje i budynki użyteczności publicznej, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Nie zabraknie terenów zielonych 🍂 a także spojrzenia w futurystyczne wizje Włocławka 🚀
Tematyka spotkań:
20 CZERWCA, 17:00 – 19:00
🚧 PODSTAWY MIASTA
wspólne budowanie dróg, uliczek i elementów drogi wraz z pojazdami, niezbędnymi do obsługi miasta
21 CZERWCA, 17:00 – 19:00
🏤 MIEJSKIE INSTYTUCJE
wspólne budowanie miejskich instytucji: szkoła, teatr, kino, urzędy, szpital itp. oraz omówienie roli tych miejsc w przestrzeni miejskiej
22 CZERWCA, 17:00 – 19:00
🌱 ZIELONE MIASTO
dekorowanie miasta zielenią, budowa parków i terenów rekreacyjnych oraz omówienie roli zieleni w mieście
23 CZERWCA, 17:00 – 19:00
✈ MIASTO PRZYSZŁOŚCI
kreowanie wizji miasta przyszłości i budowa nowoczesnej infrastruktury miejskiej wraz z poznawaniem potrzeb najmłodszych mieszkańców Włocławka. To dobry moment, by w budowaniu wizji miasta przyszłości pomogli Tatusiowie
Do dyspozycji uczestników będzie kilkadziesiąt tysięcy klocków LEGO oraz makieta miasta stworzona w klocków LEGO o wymiarach ok. 2 x 2 m!
___
Na warsztaty obowiązują zapisy w kawiarni “Śródmieście Cafe” 3 Maja 9 lub w wiadomości prywatnej. Można dokonać zapisu na jedno, kilka lub wszystkie spotkania. Udział jest bezpłatny.
___
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto WŁOCŁAWEK w ramach otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2022 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.