Włocławska Rada Semiora

W naszym Centrum Włocławska Rada Seniorów zorganizowała wizytę studyjną z udziałem Grudziądzkiej Rady Seniora.
Spotkanie z pewnością zaowocuje dalszą współpracą, a wymiana doświadczeń przyczyni się do rozwoju i dalszej kreatywnej działalności.
Spotkanie uświetniła prezentacja na temat polityki senioralnej prowadzonej w naszym Mieście- tj. realizowanych programów na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami , którą omówiła Pani Agnieszka Chmielewska- Zastępca Dyrektora MOPR i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds Osób Niepełnosprawnych.
Wśród zaproszonych Gości była Pani Bożena Sałacińska – Członkini Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów i Bydgoskiej Rady Seniorów- omówiła ona programy senioralne oraz działalność obu podmiotów.
Odbył się również pełen pozytywnej energii występ artystyczny Zespołu Music Retro.
Dziękujemy za sprawną organizację spotkania zaangażowanym Członkom obu Rad oraz Pracownikowi merytorycznemu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.