Zajęcia dla dzieci

W sierpniu odbędą się zajęcia dla dzieci organizowane przez Kluby: „Zazamcze” i „Stara Remiza”. Cykle zajęć ruszą 16 sierpnia.
W Klubie „Zazamcze” zaplanowano m.in.: zabawy rekreacyjne, zajęcia świetlicowe, warsztaty balonowe, zabawy, konkursy, wycieczki. Klub „Stara Remiza” zaproponuje dzieciom podobną ofertę, w tym warsztaty edukacyjne, zabawy i animacje w plenerze, wycieczki.
Cały zakres letnich akcji na wakacje organizowanych przez Centrum Kultury Browar B. jest dostępny na stronie: ckbrowarb.pl.