Realizacji zadania publicznego w Witkacu.

Twoja organizacja pozarządowa planuje złożenie oferty w ramach w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO – edycja 2023? Przyjdź na spotkanie, na którym dowiesz się, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w Witkacu.
„Jak przygotować ofertę w Witkacu w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO” – to temat spotkań w Toruniu i Bydgoszczy, na które zaprasza Ośrodek Tłok.
Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady składania ofert w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych – edycja 2023 – ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności Witkaca – systemu, za pomocą którego Urząd Marszałkowski przeprowadza konkursy. Omówiony zostanie także wzór oferty realizacji zadania publicznego: syntetyczny opis zadania, działania, rezultaty, harmonogram itp.
Gdzie i kiedy?
☑1 grudnia, Bydgoszcz, BCOPW, Gdańska 5, godz. 12.30-15.30
☑12 grudnia, Toruń, Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, sala Patio I piętro, godz. 13.00-16.00
Dla kogo?
Spotkanie skierowane do przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Jak się zgłosić?
Prześlij mail na rozwoj@tlok.pl, podając imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, w tytule maila wpisując „spotkanie nt. Witkaca”.
Kto prowadzi?
Spotkanie poprowadzi Joanna Kamińska ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.
Wsparcie szkoleniowe jest realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zapraszamy w imieniu Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.