Kampanie procentowe

Przed nami kolejny okres rozliczeń podatkowych. Rozpocznie się formalnie w połowie lutego, a wraz z nim wystartują lub zintensyfikują się kampanie procentowe organizacji pożytku publicznego, zabiegających o przekazanie im przez podatników 1,5% podatku. Przypominamy, na co muszą uważać OPP prowadzące kampanie, szczególnie te, które finansują je ze środków zebranych przy poprzednich rozliczeniach podatkowych.
Przed nami kolejny okres rozliczeń podatkowych. Rozpocznie się formalnie w połowie lutego, a wraz z nim wystartują lub zintensyfikują się kampanie procentowe organizacji pożytku publicznego, zabiegających o przekazanie im przez podatników 1,5% podatku. Przypominamy, na co muszą uważać OPP prowadzące kampanie, szczególnie te, które finansują je ze środków zebranych przy poprzednich rozliczeniach podatkowych.