Konkursy dla NGO-sów w sferze kultury ❤

2️⃣2️⃣2️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł czekają na organizacje pozarządowe działające we Włocławku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Włocławek konkursie ofert wyszczególniono 8 zadań, spośród których aż 5 związanych jest z projektami wpisanymi do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Celem tej formy wsparcia aktywnych NGO’sów jest wzbogacenie oferty kulturalnej miasta o wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i jej dokumentowanie, poszerzenie oferty artystycznej edukacji, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości i tradycji kulturowej.
Termin składania ofert upływa 21 lutego 2023 roku (godz. 17:00). Szczegóły, w tym wykaz zadań konkursowych: http://rewitalizacja.wloclawek.eu
Na zdjęciu: koncert Kris Quartet zorganizowany w 2022 r. przez Fundacja Ładowarka dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Włocławek.