Zielono nam – II edycja. Rusza nabór wniosków

Do 6 kwietnia można składać wnioski do II edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL pn. „Zielono nam”, którego celem jest wsparcie inicjatyw służących poprawie stanu środowiska naturalnego. Najbardziej wartościowe działania, zmierzające m.in. do mierzalnej redukcji odpadów i oszczędności energii oraz zmniejszania dewastacji środowiska Fundacja wesprze grantami nawet do 30 tys. złotych.

 

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

 

W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja ANWIL przeznaczy 250 tys. zł.

 

UWAGA! Wnioski należy składać poprzez GENERATOR WNIOSKÓW   (kliknij tutaj).

 

Szczegóły programu w załączonym Regulaminie.