Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego informuje, że mają Państwo możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

 z zakresu likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno – komunikacyjnych, w tym m.in.:

  • budowę lub modernizację pochylni, dojścia do obiektu, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tych obiektów dla tych osób;
  • dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej lub przyściennej;
  • zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych,w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych;
  • przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
  • dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
  • zakup i montaż planów tyflograficznych;
  • zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną;
  • oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a;
  • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

W załączeniu treść programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, stanowiący załącznik do uchwały nr 8/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 marca 2023 r. oraz procedura realizacji programu.

Więcej informacji o sposobie składania wniosków na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/.

 

Zalacznik_do_uchwaly_nr_8_2023_Rady_Nadzorczej_PFRON_z_dnia_17_marca_2023_r._-_

Procedura_realizacji_programu_Dostepna_Przestrzen_Publiczna_z_dnia_8.05.2023

Zalacznik_do_Programu__Dostepna_przestrzen_publiczna__-_Sposob_skladania_i_rozpatrywania_wnioskow