Stowarzyszenie Trenerskie Organizacji Pozarządowych

//PL// Dzisiaj drugi dzień spotkania w Warszawie partnerstwa projektu #SMALEI #ErasmusPlus gdzie pracujemy nad Matrycą Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Matrix) skierowaną do europejskich organizacji działających w ramach edukacji osób dorosłych, która obejmuje pięć obszarów:
🌳 Zarządzanie środowiskowe w organizacji
🌳 Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju,
🌳 Podnoszenie świadomości i zaangażowanie ludzi
🌳 Zielone umiejętności trenerów i trenerek oraz kadry
🌳 Zaangażowaniem osób uczących się
Planujemy pilotaże matrycy, a finalna wersja będzie dostępna na stronie www.smalei.eu
//EN// Today is the second day of the #SMALEI #ErasmusPlus project partnership meeting in Warsaw, where we are working on the Sustainability Matrix addressed to European adult learning and education (ALE) providers and organisations, which covers five areas:
🌳 Environmental sustainability of the institution
🌳 Partnerships for sustainability
🌳 Awareness-raising and involvement of people
🌳 Green skills of trainers and staff
🌳 Engagement of learners
We are during the pilot phase and after that The Matrix will be available at www.smalei.eu