„Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych”

W dniach 22 i 23 maja 2023 roku we Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zorganizowało szkolenie pt. „Wczesna interwencja w rodzinie z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych” dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych.
Celem szkolenia było podwyższenie kompetencji i wiedzy w zakresie pracy z rodziną z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Szkolenie prowadzili eksperci Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzin Powrót z U.
Jeśli Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problem z narkotykami, szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc
-zadzwoń i umów się z terapeutą tel. nr: 56 622 62 14.
Terapeuci z Torunia przyjeżdżają do Włocławka i prowadzą darmowe poradnictwo i terapie dla rodziców i osób używających środki psychoaktywne w każdy wtorek w naszym Centrum.
Terminy: we wtorki od 11.00-16:00.