Bezpłatne doradztwo dla NGO.

Przypominamy, że w naszym Centrum stale rozwijamy ofertę bezpłatnego doradztwa dla NGO.
Z czego włocławskie NGO-sy mogą bezpłatnie skorzystać w ramach wsparcia?
->z doradztwa – dotyczącego źródeł finansowania NGO, konsultowania projektów, RODO, fundraisingu, promocji, konsultowania kwestii informatycznych pod kątem pracy on-line, kwestii prawnych i księgowych,
->nowością od tego roku są spotkania dotyczące obsługi generatora Witkac pod kątem składania ofert w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta Włocławek.
Jak skorzystać?
Zgłoś potrzebę, wysyłając na cop.wloclawek@gmail.com krótki opis problemu i nazwę swojej organizacji pozarządowej – i umów się z doradcą.
Korzystając z doradztwa na miejscu wypełniacie krótką ankietę, która pomoże nam rozwijać ofertę doradczą zgodnie z Waszymi potrzebami.