Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała na prośbę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia planu deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych na terenie Miasta Włocławek na lata 2023-25. Konsultacje z NGO-sami oraz wsparcie Centrum towarzyszyły procesowi tworzenia projektu na każdym etapie. Będziemy informować Was o dalszym postępie wdrażania deinstytucjonalizacji usług społecznych w naszym mieście.