Nie pisz do szuflady!

Uwaga, uwaga! Fundacja Ari Ari zaprasza do nadsyłania tekstów do dziewiątego numeru nieregularnika „Kurier. Notatki z terenu”.
Czekają na różne formy dziennikarskie, naukowe i literackie, dotyczące kultury i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, jak i innych przestrzeni! Fundacja zaprasza do przesyłania także wierszy, opowiadań i innych form artystycznych!