Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

W dniu 6 czerwca br. ukazało się    Zarządzenie nr 238/2023 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych na terenie miasta Włocławek na lata 2023 – 2025.

Plan deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych na terenie miasta Włocławek na lata 2023 – 2025

Zarządzenie nr 2382023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2023 r.

Konsultacje odbywać się będą do 14 czerwca  br. .Uwagi do programu należy zgłaszać przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego przy Zarządzenie nr 238/2023 

Serdecznie zachęcamy do udziału.